Bestuur

BESTUUR Samenstelling van het bestuur met in-en externe taken:

Dhr. Chris van Rooij, voorzitter,Karel Doormanstr. 12,
Tel.nr. 06-54161531, e-mail: c.m.w.van.rooy@online.nl

Mw.I.F.Storms-Weise, secretaris, Heggewikke 12,
Tel.nr. 045-5318065, e-mail: ida.storms@gmail.com
Secretariaat Corrector /2e voorzitter, redactie Nieuwsbrief.
Algemeen beheer Ledenadministratie, Ouderen adviseur

Kittie Wings penningmeester Ceintruurstraat 22,
Tel.nr. 045-532 47 76, e-mail: kwings@home.nl
Rek.nr.KBO NL 98 RABO 0146 047 117 Financiële administratie,
Beheer gedeelte ledenadm./financiën, Coördinator belastingen en belastinginvuller
Organisatie en ondersteuning activiteiten.

Dhr.J.van der Wouw, bestuurslid, Groenstr.-oost 184,
Tel.nr. 06-25213259, e-mail: wouwjcm@ziggo.nl
Redactie Nieuwsbrief,  Webmaster KBO-PCOB site, adviseur

Mw.T. Jerzykowski, bestuurslid, de Maar 10,
Tel.nr.045-5319539, e-mail: theajerzykowski@ziggo.nl
Ondersteuning activiteiten

Dhr. J. Höller, bestuurslid, 2e Secretaris, Stenen Brug 12,
Tel.nr. 045-5316368 GSM 06-41144323 e-mail: john.holler@telfort.nl
Coördinator van alle activiteiten.

-Asp. Bestuurslid
Hans van Wanrooij, Bachlaan 109
Tel.0640369440, e- mail; j.wanrooij@ziggo.nl

– Asp. Bestuurslid
Riet Arends, Driessenstraat 11,
Tel. 045-5320304, e-mail; arendsriet@gmail.com