Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Wat betekent de KBO Limburg- afdeling Landgraaf voor u als lid.

Het is de belangenbehartiging, de vele activiteiten en de ondersteuning aan onze leden op allerlei terreinen wat voor ons als bestuur op de eerste plaats komt.Verder elkaar ontmoeten in een onderling gesprek, bestrijding en voorkomen van sociaal isolement en door educatie en informatie de weerbaarheid en zelfstandigheid van de ouder wordende mens bevorderen.

Wat doen wij:

* het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van alle ouderen in Landgraaf op een   zo breed mogelijk terrein,
* het zoveel mogelijk bevorderen van het algemeen welzijn en de zelfstandigheid van   ouderen,
* het meewerken aan de totstandkoming en uitvoering van beleid om ouderen een   gelijkwaardige plaats in de maatschappij te garanderen,
* het uitdragen en volgen van de katholieke beginselen en de universele rechten van de   mens bij al haar activiteiten.